Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
24.06.2019r.
IP: 34.204.36.101
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Zmiana terminów rekrutacji

Poniżej publikujemy dokumenty dotyczące zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo.

 • Zarządzenie Nr 23/20018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 19 kwietnia 2018r.
   pobierz
 • Zarządzenie Nr 24/20018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 19 kwietnia 2018r.
   pobierz


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-04-20 14:29:20
Dokumenty organu prowadzącego dotyczące rekrutacji

 • Informacja Burmistrza Miasta Mrągowo dotycząca rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkonych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
   pobierz
 • Informacja Burmistrza Miasta Mrągowo w sprawie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
   pobierz
 • Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 9 styczna 2018 r.
   pobierz
 • Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 9 styczna 2018 r.
   pobierz
 • Uchwała Nr XXX/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 r.
   pobierz
 • Uchwała Nr XXX/4/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 marca 2017 r.
   pobierz


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-01-26 15:10:42
Komunikaty, zarządzenia i inne dokumenty

OgłoszenieKOMUNIKAT!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie informuje, że od 5 lutego 2018r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski o przyjęcie dziecka czy zgłoszenie dziecka (kandydata z obwodu szkoły) oraz inne załączniki można pobrać ze strony internetowej szkoły (zakładka „Rekrutacja 2018/2019”) albo w sekretariacie.

Składanie dokumentów trwa do dnia 30 marca 2018r.

Z poważaniem
dyr. Edward Suchan


 • Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie z dnia 25 styczna 2018 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019.
   pobierz
 • Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie
   pobierz


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-02-12 16:09:22
Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2018/2019

Oddział przedszkolny

 • Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.
   pobierz
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie z dnia 25 stycznia 2018r. (informacje o rekrutacji).
   pobierz
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
   pobierz
 • Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata).
   pobierz
 • Załącznik nr 2 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowaniu dziecka).
   pobierz
 • Załącznik nr 3 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie o zamieszkaniu).
   pobierz
 • Załącznik nr 4 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie).
   pobierz
 • Załącznik nr 5 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu).
   pobierz
 • OŚWIADCZENIE potwierdzające przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wolę uczęszczania do oddziału przedszkolnego.
   pobierz

Klasa I szkoły podstawowej

 • Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.
   pobierz
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie z dnia 25 stycznia 2018r. (informacje o rekrutacji).
   pobierz
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie
   pobierz
 • Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019.
   pobierz
 • Załącznik nr 1 do Zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie o miejscu zamieszkania).
   pobierz
 • Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie).
   pobierz
 • Załącznik nr 2 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania krewnych).
   pobierz
 • Załącznik nr 3 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie rodziców o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie).
   pobierz
 • Załącznik nr 4 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu).
   pobierz
 • Załącznik nr 5 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2018/2019 (oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, że rodzic / opiekun kandydata jest absolwentem Szkoły Podstawowej Nr 4 lub byłego Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie).
   pobierz
 • OŚWIADCZENIE potwierdzające przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wolę uczęszczania do klasy I szkoły podstawowej.
   pobierz


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-02-01 10:45:58