Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
29.02.2020r.
IP: 18.206.14.135
"Rok dla Niepodległej"

Działania szkoły związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

XX Festiwal Pieśni Patriotycznej, Wojskowej i Partyzanckiej

W szkolne obchody 100 -Lecia Niepodległości wpisuje się Festiwal Pieśni Patriotycznej, Wojskowej i Partyzanckiej, którego XX edycja odbyła się 9 listopada 2018 tuż po uroczystej akademii z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Festiwal odbył się w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria obejmowała uczestników klas 4-7, druga klas 8 i 3 gimnazjum. Łącznie do konkursu zgłosiło się 18 wykonawców.

Prezentowany repertuar obejmował zarówno pieśni z okresu I Wojny Światowej ( Białe róże, O mój rozmarynie, Ej, dziewczyno ) jak i pieśni mówiące o czasach II Wojny Światowej ( Pałacyk Michla, Biały krzyż, Nie pamiętasz ) a także współczesne patriotyczne piosenki, często pochodzące z współczesnych ekranizacji wojennych wydarzeń ( Miasto 44, Katyńskie łzy, Dziewczyna z granatem ). Młodzież wykonywała piosenki, które towarzyszyły żołnierzom w ciężkich, często tragicznych chwilach ich służby, ale też w chwilach wytchnienia. Zaprezentowano też współczesne utwory, w których wspomniane są historyczne wydarzenia, mówiące o bohaterstwie zarówno dorosłych, jak i młodzieży i dzieci w walce o wolną Polskę.

Wykonawców oceniało 3 osobowe jury: Lucyna Obrycka, Bogusława Taryma i nasza absolwentka, dawniej uczestniczka tego festiwalu w jego poprzednich edycjach - Ola Lach.

Jako gość specjalny zachwyciła wszystkich ujmującą, przepiękną interpretacją pieśni „Polskie kwiaty”.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria klas 4-7:

I miejsce – Dawid Dziczek-kl. 5c
II miejsce – Wiktoria Wójcik- kl. 5a
III miejsce – Nikola Bałdyga kl. 5c
wyróżnienie – Larysa Kotuszewska-kl. 6a

Kategoria klas 8 i 3 gimnazjum:

I miejsce – Wiktoria Leszczyńska-kl. 3C
II miejsce – Natalia Jurkiewicz-kl. 3A
III miejsce – Nikola Wiatr – kl. 3A
wyróżnienie – Edyta Bacławska – kl. 8a

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim wykonawcom, dzięki którym już po raz 20 mogliśmy uczestniczyć w konkursowych zmaganiach i chwilach refleksji nad ważnymi wydarzeniami naszej Ojczyzny.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-12-03 19:55:09
Capstrzyku Niepodległości

W związku z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę dnia 10 listopada 2018r. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie wzięli udział w Capstrzyku Niepodległości, a 11 listopada 2018r. - w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele św. Wojciecha z udziałem władz miasta, harcerzy, pocztów sztandarowych szkół, Koła Powiatowego ŚZŻAK, WOSzk, Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Pożarnej w Mrągowie.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-11-14 20:15:33
Święto Niepodległości

„Naród, który traci pamięć
przestaje być Narodem – staje się
jedynie zbiorem ludzi, czasowo
zajmujących dane terytorium”.

Józef Piłsudski

Dnia 9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Mrągowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzień ten, dla całej społeczności szkolnej, był lekcją patriotyzmu i historii.
Uczniowie klas: 4c, 6a, 7a, 7b i 8b, pod kierunkiem nauczycielki historii p. Marty Śniadowskiej przybliżyli historię naszego kraju – czasów gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata. Ukazali ducha narodu polskiego, który w czasie zaborów, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę.

Chwilą refleksji stały się wiersze recytowane przez uczniów.

Piękne pieśni patriotyczne, zaśpiewane przez chór szkolny prowadzony przez pana Marka Romanowskiego, pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Szkoła włączyła się w akcję zorganizowaną przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN „Rekord dla Niepodległej” i o godzinie 11.11 w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zaśpiewali wspólnie cztery zwrotki hymnu narodowego.
Do upamiętnienia tej okrągłej rocznicy włączyli się również najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Przygotowali 100 flag Polski, a dzieci ze świetlicy szkolnej plakat przedstawiający100 orłów.


Pamiętamy, że dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę, o którą walczyły pokolenia, oddając swoje życie.

Szkolne obchody 11 listopada to nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów. To hołd składany w postaci pamięci, czasu minionego.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-11-14 20:15:33
ŚWIĘTO SZKOŁY

"By czas śladów nie zatarł…”

Koniec września to w naszej szkole czas szczególny. Jak co roku obchodzimy Święto Szkoły, które wpisało się już w tradycję i historię tej placówki. Z tej okazji wspominamy naszego patrona Generała Stefana "Grota” Roweckiego.

28 września przedstawiciele społeczności uczniowskiej, nauczyciele i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej akademii poświęconej temu wielkiemu Polakowi i patriocie.

Szczególnie gorąco powitaliśmy obecnego z nami już od wielu lat, przyjaciela naszej szkoły, żołnierza i prezesa ŚZŻAK – p. Antoniego Jabłońskiego oraz honorowych gości: Burmistrz Miasta Mrągowo- p. Otolię Siemieniec, asystenta posła na sejm RP- p. Bogdana Moroza, proboszcza parafii pw. Św. Ojca Pio- ks. Wojciecha Serafina oraz przedstawicieli Rady Rodziców.
Pan dyrektor Edward Suchan w kilku słowach nakreślił, jaką rolę pełni w życiu nas wszystkich patron- Stefan ,,Grot” Rowecki. Zwrócił szczególną uwagę na to, że ogromną zaletą ludzi wielkich jest skromność i bezinteresowność. I taki właśnie był nasz patron, który dzisiaj jest również autorytetem dla młodego pokolenia; nie bezbarwną, abstrakcyjną postacią, lecz człowiekiem ze swoimi wielkimi czynami i słabościami.

Montaż poetycko- muzyczny w wykonaniu uczniów klasy 7a i ich młodszego kolegi z klasy 2b był kolejną lekcją historii, w której mogliśmy uczestniczyć. Młodzi wykonawcy przybliżyli wszystkim zebranym biografię ,,Grota”, przytaczając wspomnienia jego córki i cytując samego Generała. Całość przeplatana była wzruszającymi okruchami poezji patriotycznej i pięknymi pieśniami w wykonaniu chóru szkolnego i solistów pod batutą p. Marka Romanowskiego.


Podczas przedstawienia mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Sebastiana Kozłowskiego na temat I i II wojny światowej, która ukazała nam tragizm tamtych czasów i pozwoliła docenić to, że dzięki takim bohaterom jak nasz patron możemy dzisiaj żyć w wolnym i bezpiecznym kraju.

Splendoru uroczystości dodała okolicznościowa dekoracja wykonana przez p. Lucynę Gosiewską i p. Małgorzatę Cichowską.

Całość opracowała i wyreżyserowała p. Bogusława Taryma.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-10-08 07:27:16
OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie w okresie od 16 października 2017r. do 30 kwietnia 2018r. przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła Młodych Patriotów.


W styczniu odbyło się konwersatorium na temat „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”, które zostało przygotowane przez nauczycielki: p. Katarzynę Oman-Janczewską i p. Małgorzatę Witkowską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III gimnazjum.

W prezentacji multimedialnej przybliżono zgromadzonym takie pojęcia, jak: patriota, patriotyzm, nacjonalizm, kosmopolityzm. Zaprezentowano przykłady postaw patriotycznych z historii Polski.

Uczestnicy chętnie włączali się do dyskusji o tym, co oznacza bycie patriotą we współczesnym świecie. Podawano przykłady, jak dziś można okazywać patriotyzm, jakie postawy uznamy za przeczące ideałom miłości do Ojczyzny.

W kolejnej części konwersatorium uczniowie w grupach pracowali nad stworzeniem kodeksu współczesnego patrioty. Swoje propozycje gimnazjaliści zapisywali na kartkach, potem wybrano najważniejsze, zdaniem uczniów, zasady. Wszystkie postawy zostały pięknie przepisane i zaprezentowane społeczności szkolnej

Nasi uczniowie przygotowali również plakaty: „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Zadanie to zostało przeprowadzone w ramach lekcji plastyki w kl. 7 i zajęć artystycznych w kl. II gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela plastyki – p. Lucyny Gosiewskiej. Podczas zajęć przypomniano symbole narodowe, bohaterów walczących o niepodległości.

Od 16 grudnia 2017r. do końca lutego 2018r. zostały przeprowadzone sondaże wśród rodziców, nauczycieli i uczniów klas III gimnazjum. Ankieta została opracowana przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. Anny Daciuk i dotyczyła rozumienia postaw patriotycznych, patriotyzmu lokalnego itp.

Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety w Szkole Podstawowej nr4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie jednoznacznie można stwierdzić, że większość badanych rodziców, nauczycieli i uczniów czują się patriotami i wykazują cechy, które potwierdzają to stwierdzenie. Ankietowani wskazali, czym dla nich jest patriotyzm. Znacząca większość ankietowanych deklaruje, że udziela się na rzecz swojego środowiska lokalnego oraz społeczeństwa, co wskazywać może na fakt, że czują się oni do niego przywiązani. Większość obchodzi święta narodowe. Nasi ankietowani czują się Polakami, o czym może świadczyć wywieszanie flag na budynkach w czasie świąt narodowych. Prawie wszyscy znają cały hymn państwowy. Te wszystkie odpowiedzi świadczą o tym, że uczniowie naszej szkoły są wychowywani w duchu patriotyzmu, ale również rodzice naszych uczniów i nauczyciele czują się związani z Ojczyzną.

W naszej szkole został przeprowadzony cykl konkursów patriotycznych, których pomysłodawczynią i organizatorką była nauczycielka historii p. Alina Romaniuk-Chrostowska:

 • I. Ogólnoszkolny konkurs pt.: "O SZABLĘ GENERAŁA"- 18.01.2018r.
 • II. Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły - 07.02.2018r.
 • III. Ogólnoszkolna akcja pod nazwą "POWSTAŃCZA POCZTA KONKURSOWA"- 14 .02. 2018r.

W naszej szkole w drugim semestrze został zorganizowany ogólnoszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej.

Nasza szkoła kultywuje tradycje patriotyczne, organizując okolicznościowe uroczystości świąt państwowych. Priorytetem są obchody Dnia Patrona Szkoły, Generała Stefana ,,Grota” Roweckiego i Wieczornica upamiętniająca rocznicę utworzenia Armii Krajowej. To także okazja do spotkań międzypokoleniowych: kombatantów, nauczycieli, rodziców i uczniów. Konkursowe utwory przygotowane przez recytatorów na pewno znajdą w nich swoje miejsce i będą zaprezentowane na akademiach szkolnych i dniach otwartych przed społecznością uczniowską, rodzicami i dziadkami.

Konkurs recytatorski przygotowały i przeprowadziły polonistki: p. Urszula Dobrowolska i p. Bogusława Taryma.

W ramach Ogólnopolskiego Konkursu SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW w dniu 7 lutego 2018r. odbył się w naszej szkole XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej, Wojskowej i Partyzanckiej przygotowany przez nauczyciela muzyki p. Marka Romanowskiego.

Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, popularyzacja pieśni związanych z historią naszego narodu i państwa oraz poznawanie tej historii poprzez repertuar pieśni historycznych i patriotycznych.

Festiwal jest konkursem wokalnym, który odbył się w dwóch kategoriach:

 1. Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
 2. Uczniowie klas 7 i gimnazjum.

W repertuarze wykonywanym przez uczestników znalazły się pieśni dawne, z czasów odzyskiwania przez Polskę niepodległości w 1918 r., takie jak: „Ułani, ułani”, „Piechota”, „O mój rozmarynie”, „Białe róże”.

Pieśni z okresu II wojny światowej, takie jak: „Pałacyk Michla” i nowsze, nawiązujące do historycznych wydarzeń i walki o wolną Polskę: „Nie pamiętasz”, „Dziewczyna z granatem”, „Dziś idę walczyć mamo”, „Tchnienie wolności”, „Ojczyzno ma”, „Katyńskie łzy”, „Ostatni list”, „Mury”.

6 marca 2018 r. został przeprowadzony szkolny konkurs literacki dla uczniów klas 7 sp i II –III gimnazjum, którego celem było napisanie pracy na temat: „Małe ojczyzny w literaturze”. Udział w nim wzięło 15 uczestników z różnych klas.

Jedna z wyróżnionych prac została opublikowana na łamach szkolnej gazetki „Nowinki Czwórki”. Konkurs przygotowały polonistki: p. Marzenna Nietupska i p. Jolanta Rulko.

Czynnościami informatycznymi związanymi z umieszczaniem dokumentów na platformie konkursowej zajął się p. Wojciech Doda.

Koordynatorką całego projektu była p. Anna Daciuk, która poza tym odbyła 35-godzinny kurs pt. „Szkoła Młodych Patriotów” obejmujący sześć bloków tematycznych.

Uwieńczeniem naszych działań jest zdobyty certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Młodych Patriotów” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-05-16 16:39:49
Uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzona była w czasie zaborów przez patriotyczną część społeczeństwa polskiego. Pod koniec XIX wieku w Galicji obchody te przybierały doniosły charakter. Również w okresie międzywojennym rocznica ta była wielkim świętem państwowym. Jednak po II wojnie światowej w okresie Polski Ludowej zaprzestano obchodzenia tej uroczystości. Dopiero 18 lat temu, 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień 3 maja, rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Obecnie kontynuujemy tę tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii.


W związku z tym 30 kwietnia 2018r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia.


Uczniowie klas III gimnazjum pod okiem nauczycielki historii p. Beaty Więcek przygotowali montaż słowno-muzyczny, a soliści ze szkolnego chóru pod batutą p. Marka Romanowskiego zaśpiewali wiele patriotycznych pieśni.

Uroczystość była niezwykle wzruszająca.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-05-15 17:17:17
O CZYM SZUMIAŁ LAS KATYŃSKI

Są takie wydarzenia w historii naszej Ojczyzny, wobec których należy pochylić się ze szczególną pokorą. Mają krzyczeć, wstrząsać sumieniami, wywoływać dreszcze emocji. Z pewnością jest to Zbrodnia Katyńska.


W naszej szkole jej kolejne rocznice czcimy od lat. Przypominamy dzieciom i młodzieży, jak tragiczny los może spotkać tych, którzy…chcieli służyć Ojczyźnie.

Podczas uroczystej akademii uczniowie klasy 7 B przypomnieli swoim młodszym i starszym kolegom, „o czym szumiał Katyński Las”, jak przeżywali odosobnienie polscy patrioci, co przeżywały ich rodziny.

I nie tylko słowo było ważne. Także, a może przede wszystkim, piosenka; rzewliwa, tęskna, oskarżycielska.


O to zadbał p. Marek Romanowski i jego wokaliści.

Widownia żywo reagowała na sceniczne popisy.

Był czas na chwilę zadumy. Delegacja uczniów zapaliła znicz i złożyła kwiaty pod symbolicznym Dębem Katyńskim, upamiętniającym śmierć porucznika Zygmunta Krajewskiego, poległego pod Katyniem.


„Jedna kula- nic więcej”…

Katyń- pamiętamy.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-05-09 20:44:20
Szkoła młodych patriotów

"Żeby Polska była Polską”
Szkoła młodych patriotów


W dniu 23 marca 2018 r. społeczność szkolna zgromadziła się na uroczystym apelu podsumowującym realizację projektu: "Szkoła młodych patriotów” V edycja.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie recytatorskim oraz festiwalu pieśni o tematyce patriotycznej zaprezentowali swoje utwory w krótkim montażu słowno – muzycznym.


Miłym akcentem było wręczenie nagród i dyplomów uczniom nagrodzonym w tych przedsięwzięciach.


Nad całością uroczystości czuwały polonistki: Urszula Dobrowolska i Bogusława Taryma.


Oprawę muzyczną przygotował pan Marek Romanowski. Okolicznościową dekorację wykonała pani Lucyna Gosiewska.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-03-31 08:02:22
"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

NIEZŁOMNI

"Trzeba ich przypomnieć przed Bogiem i historią,
aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości"

Jan Paweł II

3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.


Ekspozycja zorganizowana w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, ofiar terroru komunistycznego za męstwo i walkę o suwerenność Polski, niezłomną postawę patriotyczną, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-03-03 09:13:39
Wieczornica z okazji 76. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

Z okazji 76. rocznicy utworzenia Armii Krajowej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego odbyła się 15 lutego 2018r. wieczornica poświęcona pamięci Jej bohaterów, której przyświecało motto: "Chwała żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego".

Na szkolną uroczystość przybyli zaproszeni goście, których ciepło i serdecznie powitała pani wicedyrektor p Anna Daciuk:
- p. Jerzego Gosiewskiego – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
- p. Juliana Osieckiego – przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego,
- p. Krzysztofa Marka Nowackiego – Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty,
- p. Beatę Klimek – sekretarza Urzędu Miejskiego w Mrągowie,
- młodszego inspektora p. Andrzeja Skola - komendanta Powiatowej Policji w Mrągowie,
- brygadiera Krzysztofa Grabisa - komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Mrągowie,
- ks. Wojciecha Serafina - proboszcza parafii św. Ojca Pio w Mrągowie,
- p. Antoniego Jabłońskiego - kombatanta Powiatowego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
- Prezydium Rady Rodziców SP Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego.


Poza tym serdecznie podziękowała sponsorom nowego sztandaru:
- p. Piotrowi Żubrowskiemu - właścicielowi firmy NEWSAN,
- p. Krzysztofowi Zielaskiewiczowi - właścicielowi firmy GLOB-METAL,
- p. Halinie Kryńskiej – właścicielce Zakładu Produkcyjnego Odzieży,
- p. Kamili Fedor – Uprawa pieczarek w Zalcu,
- Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego.

Tegoroczna wieczornica poświęcona 76. rocznicy utworzenia AK, która wpisała się już w tradycję naszej szkoły, rozpoczęła się od niecodziennego aktu, jakim było nadanie Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie nowego sztandaru. Podczas tego uroczystego momentu najpierw rodzice przekazali Sztandar dyrektorowi p. E. Suchanowi, który go ucałował i odczytał akt ślubowania. Następnie uczniowie jako przedstawiciele poszczególnych klas składali na Sztandar ślubowanie.
Po złożeniu ślubowania wystąpiły delegacje uczniów z klasy 6b do zapalenia zniczy przy tablicach pamiątkowych poświęconych generałowi Stefanowi Roweckiemu i porucznikowi Stefanowi Krajewskiemu z Listy Katyńskiej.

Pani wicedyrektor A. Daciuk wspomniała o odbywających się konkursach związanych z obchodami powstania Armii Krajowej m.in. był to: Konkurs Wiedzy o Patronie i Jego Armii, Festiwal Piosenki Patriotycznej, Wojskowej i Partyzanckiej, Konkurs Plastyczny "Żołnierze AK" oraz loterii konkursowej. Nadmieniła, że zwycięzcom nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone podczas apelu szkolnego.


Pan dyrektor Edward Suchan jako koordynator wszystkich działań, złożył przybyłym gościom a przede wszystkim p. kpt. A. Jabłońskiemu z Powiatowego Koła ŚZŻAK serdeczne życzenia zdrowia i spokoju, na co dzień oraz przekazał na Jego ręce wiązankę kwiatów symbolizującą przyjaźń, szacunek i pamięć całej społeczności szkolnej. Na zakończenie wieczornicy Goście i Rada Pedagogiczna zostali zaproszeni na wspomnienia przy kawie i ciastku.
A. Romaniuk-ChrostowskaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-02-22 08:54:49
Ogólnoszkolna akcja pod nazwą "POWSTAŃCZA POCZTA KONKURSOWA"

14 lutego 2018 r. po raz kolejny z okazji powstania Armii Krajowej przeprowadzona została ogólnoszkolna akcja pod nazwą "POWSTAŃCZA POCZTA KONKURSOWA". Aby przybliżyć uczniom wydarzenia z czasów II wojny światowej oraz działalności wojskowej patrona szkoły – generała Stefana "Grota" Roweckiego – komendanta Armii Krajowej, uczniowie klasy 6b – kurierzy, przeprowadzili konkurs. Zadaniem uczniów klas 3-7szkoły podstawowej oraz klas II – III gimnazjum było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania. Każdy kupon konkursowy brał udział w losowaniu. Jury konkursu -kurierzy na czele z panią wicedyrektor p. A. Daciuk - dokonało losowania kuponów konkursowych z prawidłowymi odpowiedziami na pytania. Szczęśliwymi zwycięzcami loterii zostali uczniowie:

 • Magdalena Świąć kl.4c SP
 • Karolina Dutczak kl.7a SP
 • Kacper Zagajewski kl.II C Gimn

Gratulujemy!


Ponadto, aby zainteresować uczniów działalnością Polskiego Państwa Podziemnego w czasach okupacji, którego ramieniem zbrojnym była Armia Krajowa, każdy mógł rozwiązać krzyżówkę na wybranym przez siebie poziomie (łatwy, trudny i najtrudniejszy). Rozwiązanie polegało na wykreśleniu wszystkich słów – terminów związanych z tematyką II wojny światowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Wbrew pozorom nie było to łatwe zadanie do wykonania, ale uczniowie mieli satysfakcję z odnalezienia prawidłowych terminów. Ci, którzy zdążyli wykonać w określonym czasie zadanie, otrzymali ocenę w dzienniku z historii. Zaciekawieni uczniowie na parkiecie szkolnym mogli otrzymać pieczątki z symbolicznym znakiem Polski Walczącej (wykonanych przez kurierów z ziemniaka) oraz posłuchać patriotycznych piosenek np. "Dziś idę walczyć, mamo", czy "Dziewczyna z granatem" w wykonaniu współczesnych zespołów. Patriotyczny i podniosły charakter przeprowadzonej akcji podkreślały nie tylko biało-czerwone opaski na ubraniach uczniów ale także prace plastyczne uczniów poświęcone żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Wszystko przebiegało pod kontrolą konferansjera – Antka Szczepkowskiego oraz kurierów, w role których wcielili się uczniowie klasy 6b i p. A. Romaniuk-Chrostowskiej. Mamy nadzieję, że w ten sposób przybliżymy i zainteresujemy wielu młodych uczniów poznawaniem nie tak odległej historii .


A. Romaniuk-ChrostowskaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-02-21 13:09:28
Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

W związku ze zbliżającą się 76.rocznicą utworzenia Armii Krajowej w szkole 7 lutego 2018r. odbył się Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły. Celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o generale Stefanie "Grocie" Roweckim, który był pierwszym komendantem Armii Krajowej utworzonej w 1942 roku. Była to formacja zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego działająca w konspiracji podczas okupacji. W czasie wojny organizowała akcje sabotażowo-dywersyjne i partyzanckie skierowane przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Uczniowie biorący udział w konkursie mogli wykazać się wiedzą na temat działalności generała Stefana Roweckiego – Komendanta Głównego AK, który w służbie dla Polski został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i francuską Legią Honorową.

A oto i zwycięzcy Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły:

 • Weronika Kusiek – kl.6c SP
 • Nadia Dolińska – kl.6c SP
 • Julia Hesller – kl.6c SP

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych edycjach konkursu. Nagrody książkowe laureatom konkursu ufundowała Rada Rodziców.

A. Romaniuk-ChrostowskaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-02-21 13:36:16
KONWERSATORIUM „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW”

W styczniu odbyło się konwersatorium na temat „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” W spotkaniu uczestniczyło 15 uczniów klas III gimnazjum.

Uczniowie prowadzący spotkanie w przygotowanej przez siebie prezentacji multimedialnej przybliżyli zgromadzonym takie pojęcia, jak: patriota, patriotyzm, nacjonalizm, kosmopolityzm. Zaprezentowano przykłady postaw patriotycznych z historii Polski.

Uczestnicy – początkowo nieco onieśmieleni – później coraz chętniej włączali się do dyskusji o tym, co oznacza bycie patriotą we współczesnym świecie. Podawano przykłady, jak dziś można okazywać patriotyzm, jakie postawy uznamy za przeczące ideałom miłości do ojczyzny.

Rozmowę zaplanowano na 1 godzinę lekcyjną, jednak okazało się, że to zbyt mało czasu i spotkanie zostało – na prośbę młodzieży – przedłużone. Temat okazał się bardzo interesujący, momentami wzbudzający duże emocje.


„KODEKSU POSTAW PATRIOTYCZNYCH”

W kolejnej części konwersatorium uczniowie w grupach pracowali nad stworzeniem kodeksu współczesnego patrioty. Swoje propozycje gimnazjaliści zapisywali na kartkach, potem wybrano najważniejsze, zdaniem uczniów, zasady. Wszystkie postawy zostały pięknie przepisane przez młodsze koleżanki z klasy 5 SP. A oto efekt naszej pracy:

 1. Brać udział w wyborach.
 2. Szanować symbole narodowe.
 3. Kultywować pamięć o świętach narodowych.
 4. Poznawać historię swojego kraju.
 5. Dbać o poprawność języka polskiego.
 6. Bronić kraju w razie potrzeby, również przed ośmieszaniem, znieważaniem.
 7. Kibicować polskim sportowcom.
 8. Uczciwie płacić podatki.
 9. Dbać o rozwój ekonomiczny kraju poprzez tworzenie miejsc pracy.
 10. Godnie reprezentować Polskę poza granicami.
 11. Pielęgnować tradycje narodowe i regionalne.
 12. Troszczyć się o środowisko naturalne.

Kodeks został umieszczony w Sali historycznej w naszej szkole i stanie się podstawą do dyskusji na temat współczesnego patriotyzmu podczas spotkań kasowych, np. na godzinach wychowawczych.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-02-17 13:03:33
Ogólnoszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej

Ogólnoszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej

"Szkoła młodych patriotów” V edycja

Dnia 07.02. 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Mrągowie został przeprowadzony ogólnoszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej "Szkoła młodych patriotów” V edycja. Wzięło w nim udział 26 uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzi recytatorzy przygotowali interpretację wybranego utworu poetyckiego o treści patriotycznej.

Komisja konkursowa w składzie nauczycieli i uczniów wytypowała zwycięzców i wyróżnionych w kategorii szkoły podstawowej:

 • Nadię Dolińską z kl.6c- I miejsce
 • Nikolę Chrostowską z kl.6b- II miejsce
 • Wiktorię Wójcik z kl. 4a- III miejsce
 • Antoniego Kuźmińskiego z kl. 5c- wyróżnienie
 • Gabrielę Olszyńską z kl. 6b- wyróżnienie
 • Kaję Nowak z kl. 7a- wyróżnienie

Zwycięskie tytuły otrzymały też uczennice gimnazjum:

 • Julia Szajdek z kl. II B- I miejsce
 • Pola Gancewska z kl. II B- II miejsce

Konkurs przygotowały i przeprowadziły polonistki:
Urszula Dobrowolska i Bogusława TarymaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-02-13 17:09:16
Konkurs pt."O SZABLĘ GENERAŁA"

18 stycznia 2018 r. w szkole odbył się konkurs pt."O SZABLĘ GENERAŁA" zorganizowany w ramach projektu "SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW". W związku z niedawną rocznicą urodzin patrona szkoły - aby przybliżyć uczniom Jego postać- w urodzinowej atmosferze, był symboliczny tort i zapalone świeczki.

Na urodzinowym przyjęciu wybrani uczniowie przekazywali prezent Patrona, jednocześnie odpowiadając na pytania dotyczące zasłużonego solenizanta. Uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej mogli wykazać się wiedzą odpowiadając na pytania konkursowe dotyczące biografii Generała "Grota" Roweckiego.Natomiast uczniowie klas szóstych przystąpili do rywalizacji sportowej, biorąc udział w konkursie pt. "O SZABLĘ GENERAŁA". W wesołej atmosferze i przy dopingującej publiczności zawodnicy zmagali się w różnych konkurencjach sportowych np. próba utrzymania prawdziwej i dość ciężkiej szabli, wyścig rydwanów (na kocach), przeciąganie liny, rzut do celu. Zwycięzcą została klasa 6a, drugie miejsce zajęła klasa 6c i trzecie miejsce klasa 6b.

Gratulujemy! Wszyscy spisali się na medal. Współorganizatorami szkolnej imprezy byli nauczyciele-p. A. Romaniuk-Chrostowska i p. M. Madej oraz p. Monika Jezuit, Iza Marcinek i p. Gosia Cichowska odpowiedzialne za oprawę plastyczną.

A. Romaniuk-ChrostowskaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-02-06 20:05:14
„Moja Biało-Czerwona”

Z okazji Święta Niepodległości Polskie Radio Olsztyn ogłosiło III edycję konkursu plastycznego „Moja Biało-Czerwona”. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Zadaniem dzieci było przedstawienie „Mojej Biało-Czerwonej” Ojczyzny w formie plastycznej. Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów. Ponad 1 300 uczniów wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu.


Dnia 10 listopada 2017 r. jury konkursu ogłosiło zwycięzców, wśród których znaleźli się uczniowie klasy 6b z naszej szkoły. których zbiorowa praca została wyróżniona przez komisję konkursową. Uczniowie reprezentujący klasę otrzymali dyplom i nagrody, które zostały wręczone na uroczystej gali w Radio Olsztyn osobiście przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego oraz Prezesa Polskiego Radia Olsztyn Pana Leszka Sobańskiego.

Po wręczeniu nagród uczniowie wraz ze swoimi opiekunami mieli możliwość zwiedzenia siedziby radia oraz przyjrzenia się bliżej pracy radiowca i dziennikarza.

Alina Romaniuk-ChrostowskaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-12-19 19:58:34
"Świadectwa Przeszłości. Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny?”

15 grudnia uczniowie naszej szkoły: Julia Martyniuk z kl. IIIB, Marta i Małgorzata Kodź z kl. 7c, Patrycja Święcicka z kl. 7c oraz Mikołaj Janczewski z kl. IIIA wraz z opiekunami, p. J. Rulko i p. K. Oman-Janczewską uczestniczyli w uroczystej gali finałowej konkursu organizowanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego "Świadectwa Przeszłości. Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny?” Odbyła się ona w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Na konkurs łącznie wpłynęło 130 prac z całego województwa. Wprawdzie naszym uczniom nie udało się zająć żadnego z nagrodzonych miejsc, jednak wszyscy podkreślali, że nie wygrana była tu najważniejsza. Starania, jakie włożyli w napisanie pracy konkursowej, przyczyniły się przede wszystkim do lepszego poznania historii własnych przodków – często losów tragicznych, na których dzieje naszego państwa odcisnęły szczególne piętno. Gromadzenie materiałów było więc okazją do przeprowadzenia „rodzinnej lekcji historii”.

Konkurs został przeprowadzony w ramach Programu „Niepodległa”, upamiętniającego przypadającą w roku 2018 setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-12-19 15:47:13
Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów kl. 6b pod kierunkiem p. Urszuli Dobrowolskiej.
Uczniowie przedstawili dzieje Polski oraz pięknie i wzruszająco recytowali patriotyczne wiersze. Chór wykonał pieśni przepełnione miłością do Ojczyzny i legionów.

Nad oprawą muzyczną czuwał p. Marek Romanowski ,a dekorację wykonała p. Lucyna Gosiewska, tablicę okolicznościową z napisem POLSKA NIEPODLEGŁA oraz pięknego orła w locie z małych białych i czerwonych liści.

Ten dzień pozostanie w pamięci uczniów jako kolejna lekcja historii zapisana wzruszeniami.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-11-20 16:49:41
Capstrzyk Niepodległościowy

W związku z obchodami 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości dnia 10 listopada 2017r. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana ,,Grota” Roweckiego w Mrągowie wzięli udział w Capstrzyku Niepodległościowym, a 11 listopada- w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele św. Wojciecha z udziałem władz miasta, harcerzy, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, szkół, Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

E. SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-11-16 09:31:25
Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Dnia 10 listopada 2017r. podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, Krzysztof Marek Nowacki, oraz Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Artur Chojecki, wręczyli dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota” Roweckiego w Mrągowie Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu”.


Kapituła konkursu rekomendowała 84 szkoły/placówki województwa warmińsko- mazurskiego do otrzymania tego certyfikatu. Wśród nich jest nasza szkoła, której działania służyły kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w środowisku lokalnym i krajowym. Uzyskany certyfikat zachowuje ważność do 31 grudnia 2020 roku.

E. SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-11-14 20:24:33
ŚWIĘTO SZKOŁY

Pierwszy miesiąc nauki w każdym roku szkolnym kończy się w naszej placówce niezwykle uroczyście. Obchodzimy wówczas Święto Szkoły, przypadające na dzień 27 września. W tym dniu nie odbywają się lekcje, a grono pedagogiczne, uczniowie i zaproszeni goście uczestniczą w uroczystej akademii upamiętniającej naszego patrona – Generała Stefana „Grota” Roweckiego.


W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: p. Antoni Jabłoński - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Mrągowie, Burmistrz Miasta Mrągowo p. Otolia Siemieniec, ks. Wojciech Serafin – proboszcz parafii pw. Św. O.Pio, komendant policji – p. Andrzej Skol oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Zarówno dyrektor Szkoły – p. Edward Suchan, jak i przemawiający goście, w swych wystąpieniach zwracali uwagę na wartości, jakie cenił generał Stefan „Grot” Rowecki, a które dzisiaj my – uczniowie i nauczyciele szkoły jego imienia – staramy się pielęgnować.


Podczas tegorocznego Święta mogliśmy obejrzeć inscenizację, ukazującą życie Generała – od dzieciństwa, kiedy już zaczął interesować się wojskowością, aż do dramatycznego momentu aresztowania przez gestapo. Aktorami byli uczniowie klas 4a, 5a oraz IIIB gimnazjum. Nie zabrakło pięknych pieśni patriotycznych w wykonaniu naszego chóru pod opieką p. M. Romanowskiego.

Druga część programu, zatytułowana „Z kronik szkolnych”, przedstawiła nam historię naszej placówki w pigułce. Dowiedzieliśmy się, jakie ważne wydarzenia w Polsce i na świecie miały miejsce w roku 1989 – wśród nich zakończenie budowy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie. Obejrzeliśmy archiwalne zdjęcia dokumentujące 27 lat istnienia naszej „Czwórki”. Wszystko zostało opatrzone komentarzem „z przymrużeniem oka”. Za przygotowanie programu odpowiadały panie M. Witkowska i K. Oman-Janczewska.

Jak zawsze towarzyszyło nam niezwykłe wzruszenie, a także poczucie dumy
z osiągnięć naszej Szkoły.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-10-06 08:53:47