Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
29.02.2020r.
IP: 18.206.14.135
Różne ogłoszenia
Jadłospis stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

Poniżej publikujemy jadłospisy stołówki szkolnej na poszczególne miesiące:Ostatnia zmiana: Anna Głogowska 2019-09-05 09:08:01
Komunikat dla Rady Pedagogicznej

 1. Informuj? że posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie si?dn. 27 sierpnia 2019r. o godz. 9.00 (wtorek) w stołówce szkolnej.
 2. Informuj? że dnia 28.08.2019r. (środa) o godz. 9.00 w stołówce szkolnej odbędzie si?szkolenie dla Rady Pedagogicznej nt. „Zadania i obowiązki nauczycieli na początku roku szkolnego?oraz posiedzenie zespołów przedmiotowych i zadaniowych w celu opracowania stosownych dokumentów, przygotowania sal lekcyjnych i pracowni do zajęć.
 3. Proponuj?następujący porządek spotka?
 • egzaminy poprawkowe dn. 23 i 26.08.2019r. godz.9.00,
 • organizacja pracy biblioteki szkolnej od 26.08.2019r.,
 • spotkanie zespołu zadaniowego ds. modyfikacji Programu Wychowawczo -Profilaktycznego dn. 28.08.2019r. po szkoleniu (ok. godz. 11.00) sala 105G.

Serdecznie zapraszam
Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-08-20 15:34:26
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie si?dnia 02.09.2019r. (poniedziałek) w następującym porządku:

 • klasy 0 - III szkoły podstawowej             godz. 08.30
 • klasy IV - VIII szkoły podstawowej        godz. 10.00

Obowiązuje strój galowy.

Z poważaniem
Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-08-20 15:19:26
Zarządzenia dyrektora

Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 20/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stafana "Grota" Roweckiego w Mrągowie w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-08-19 19:51:26
Wyprawka dla ucznia

Poniżej publikujemy wyprawk?dla ucznia klasy 0 i 1 szkoły podstawowej.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-06-27 11:24:22
OGŁOSZENIE!

Informuj?rodziców, że nie dokonuj?zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych (zeszytów ćwicze? do wszystkich zajęć edukacyjnych klasy I - III edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VIII szkoły podstawowej, z wyjątkiem klas ??i religii na wszystkich poziomach.

Poniżej publikuj?/p>

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
DO ZAKUPIENIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W MRĄGOWIE:

Z poważaniem
mgr Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-06-26 13:47:17
Szkolne Zestawy Podręczników na rok szkolny 2019/2020

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W MRĄGOWIE mgr Edward Suchan
podaje do publicznej wiadomości Szkolne Zestawy Podręczników obowiązujące
w roku szkolnym 2019/2020.

Kompletny wykaz dopuszczonych podręczników można pobra?poniżej.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-06-26 13:47:17
KOMUNIKAT

W związku z zawieszonymi zajęciami dydaktyczno ?wychowawczymi w dniach 25 i 26 kwietnia 2019r. (czwartek i piątek) stołówka jest nieczynna. Wykupione obiady na te dni będ? odpisane w maju.

Natomiast zajęcia świetlicowe dla uczniów będ?organizowane od godz. 6.30 do 16.30.

Zwracam si?z prośb?do rodziców, by codziennie odczytywali komunikaty dyrektora w dzienniku elektronicznym Librus.

Z poważaniem
Edward Suchan


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie podaje do publicznej wiadomości zarządzenie dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota?Roweckiego w Mrągowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Ostatnia zmiana: Edward Suchan 2019-04-24 10:27:28
KOMUNIKAT

W związku z zawieszonymi zajęciami dydaktyczno ?wychowawczymi w dniu 24 kwietnia 2019r. (środa) stołówka jest nieczynna. Wykupione obiady na ten dzie? będ? odpisane w maju.

Natomiast zajęcia świetlicowe dla uczniów będ?organizowane od godz. 6.30 do 16.30.

Zwracam si?z prośb?do rodziców, by codziennie odczytywali komunikaty dyrektora w dzienniku elektronicznym Librus.Ostatnia zmiana: Edward Suchan 2019-04-23 12:09:09
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie podaje do publicznej wiadomości zarządzenie dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota?Roweckiego w Mrągowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Ostatnia zmiana: Edward Suchan 2019-04-23 12:07:53
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie podaje do publicznej wiadomości zarządzenie dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota?Roweckiego w Mrągowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Ostatnia zmiana: Edward Suchan 2019-04-12 20:44:28
KOMUNIKATY!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie informuje, że w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019r. odbęd?si?egzaminy ósmoklasisty. Prosz?wszystkich uczniów klas 8 SP o przybycie w tych dniach na godzin?8.00. Zbiórka na holu przy portierni. Przypominam o zabraniu ze sob?legitymacji szkolnej i niezbędnych przyborów.

Z poważaniem
Edward Suchan


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 klasy 1-3 oraz 4-7 nie maj?zajęć dydaktyczno - wychowawczych w związku z ustalonymi wcześniej dniami wolnymi. Ferie świąteczne trwaj? od 18 do 23 kwietnia br. (włącznie).

Zwracam si?z prośb?do rodziców, by systematycznie odczytywali komunikaty dyrektora w dzienniku elektronicznym Librus.

Z poważaniem
Edward SuchanOstatnia zmiana: Edward Suchan 2019-04-11 07:57:56
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie podaje do publicznej wiadomości zarządzenie dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota?Roweckiego w Mrągowie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Ostatnia zmiana: Edward Suchan 2019-04-08 14:58:13
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie podaje do publicznej wiadomości zarządzenie dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota?Roweckiego w Mrągowie z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-04-05 20:41:13
Informacja o wynikach rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie informuje, że s?wyniki zakwalifikowanych dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Informacje można uzyska?w sekretariacie szkoły i na tablicy ogłosze?przy dyżurce woźnego (główne wejście do szkoły).

Z poważaniem
dyr. E. SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-03-21 16:36:16
Ogłoszenie
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-01-17 07:22:23
Harmonogram zajęć w trakcie ferii zimowych
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-01-17 07:18:54

DZIE?WIOSNY
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-03-09 13:12:10
Ogłoszenie
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-01-17 07:22:23
Harmonogram zajęć w trakcie ferii zimowych
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-01-17 07:18:54
Projekt "Ja w Internecie"

Miasto Mrągowo zaprasza do udziału w projekcie „Ja w internecie?
Zapraszamy chętnych na modu?Rodzic w internecie.

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie?przeznaczone jest dla rodziców chcących chroni?swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiąż?si?z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mog?wziąć udzia?równie?opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

Uczestnicy szkolenia poznaj?źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źróde?treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz naucz?si? jak zapewni?dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagowa?na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobęd?wiedz? jak korzysta?z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie?posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codzienności?

Szkolenia odbęd?si?w terminach:

 • Grupa I 26.01.2019 (sobota) 8:00 ?16:45 i 02.02.2019 (sobota) 8:00 ?12:15
 • Grupa II 27.01.2019 (niedziela) 8:00 ?16:45 i 02.02.2019 sobota) 12:30 ?16:30
 • Grupa III 03.02.2019 (niedziela) 8:00 ?16:45 i 09.02.2019 (sobota) 14:30 ?18:45

Jeśli interesuj?Państwa inne tematy szkole? które odbęd?si?w kolejnych terminach, zachęcamy do kontaktu. Szkolenia odbywaj?si?w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej (ul. Kopernika 2C). Zajęcia s?bezpłatne i trwaj?dwa dni szkoleniowe.

Informacji udziela:
Marta Krasowska –koordynator projektu
tel. 89 741 90 41
m.krasowska@mragowo.um.gov.pl

Poniżej pliki do pobrania:Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-01-08 11:09:29
Jadłospis stołówki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Poniżej publikujemy jadłospisy stołówki szkolnej na poszczególne miesiące:Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-05-31 13:16:41
Grupowe ubezpieczenie szkolne EDU PLUS

Poniżej publikujemy dokumenty związane z grupowym ubezpieczeniem szkolnym EDU PLUS Firmy InterRisk:Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-09-10 09:28:16
Jadłospis stołówki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Poniżej publikujemy jadłospisy stołówki szkolnej na poszczególne miesiące:Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-08-31 16:39:01
KOMUNIKAT dla Rady Pedagogicznej

 • Informuj? że posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie si?dn. 30 sierpnia 2018r. o godz. 9.00 (czwartek) w stołówce szkolnej.
 • Zapraszam Rad?Pedagogiczn?od 23 sierpnia 2018r. do spotka?zespołów przedmiotowych i zadaniowych w celu opracowania stosownych dokumentów, przygotowania sal lekcyjnych i pracowni do zajęć.

Proponuj?następujący porządek spotka?

 1. egzaminy poprawkowe dn. 23 i 24.08.2018r.,
 2. organizacja pracy biblioteki szkolnej od 23. 08.2018r.,
 3. spotkanie zespołu zadaniowego ds. modyfikacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dn. 27.08.2018r. o godz. 9.00 (gabinet wicedyrektora A. Daciuk),
 4. spotkanie zespołu zadaniowego opracowującego ocen?pracy nauczyciela dn. 27.08.2018r. o godz. 9.00 (gabinet wicedyrektora A. Sadowskiej),
 5. spotkanie zespołów przedmiotowych dn. 28.08.2018r. o godz. 9.00, przewodniczący zespołów przychodz?o godz. 8.50 do gabinetu wicedyrektora A. Sadowskiej,
 6. spotkanie zespołu zadaniowego do opracowania dokumentu wewnętrznego modelów pracy z uczniem o specjalnych, skonkretyzowanych potrzebach i możliwościach psychoedukacyjnych dn. 29.08.2018r.

Z poważaniem
Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-08-20 12:47:17
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-08-20 12:45:51
OGŁOSZENIE!

Informuj?rodziców, że nie dokonuj?zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych (zeszytów ćwicze? do wszystkich zajęć edukacyjnych klasy I - III edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz do klasy III gimnazjum, z wyjątkiem klas ??i religii na wszystkich poziomach.

Poniżej publikuj?/p>

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
DO ZAKUPIENIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W MRĄGOWIE:

Z poważaniem
mgr Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-07-30 17:57:11
Szkolne Zestawy Podręczników na rok szkolny 2018/2019

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W MRĄGOWIE mgr Edward Suchan
podaje do publicznej wiadomości Szkolne Zestawy Podręczników obowiązujące
w roku szkolnym 2018/2019.

Kompletny wykaz dopuszczonych podręczników można pobra?poniżej.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-06-28 08:09:17
Wyprawka dla ucznia

Poniżej publikujemy wyprawk?dla ucznia klasy 0 i 1 szkoły podstawowej.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-06-27 21:12:04
Komunikaty dotyczące RODO

W celu spełnienia wymaga?Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO, prosimy o zapoznanie si?z poniższ?informacj?Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-05-18 14:26:16
Jadłospis stołówki szkolnej

Poniżej publikujemy jadłospisy stołówki szkolnej na poszczególne miesiące:Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-05-24 20:22:17
OgłoszenieOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-01-26 09:58:17
Komunikat!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie informuje, że w okresie ferii zimowych (od 22.01 do 2.02.2018r., dni robocze) prowadzone s?zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 1. Świetlica szkolna dla dzieci, które nie mog?mie?zapewnionej opieki przez rodziców, czynna jest od godz. 7.00 do 16.00.
 2. Stołówka czynna od godz. 2.00 do 14.00.
 3. Typowe zajęcia (profilaktyczno- edukacyjne, sportowe, komputerowe, plastyczne, wyjazd do teatru, warsztaty tworzenia bombek w pracowni „Doroszko? wyjście do muzeum itp.) będ?odbywały si?od godz. 9.00 do 13.00.

Z poważaniem
dyr. E. Suchan


Poniżej informacja o zajęciach opekuńczo - wychowawczych
w czasie ferii zimowych
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-01-17 12:03:22
Jadłospis stołówki szkolnej

Poniżej publikujemy jadłospisy stołówki szkolnej na poszczególne miesiące:Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-01-12 08:01:18
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Gen. Stefana "Grota?Roweckiego w Mrągowie
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia:
dostawa artykułów rolnictwa, warzywnictwa i ogrodnictwa dla stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie.

 1. Termin składania ofert: 06.12.2017r. do godz. 10.00.
 2. Miejsce składania ofert: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4.
 3. Forma składania ofert: pisemna na załączonym formularzu cenowym.
 4. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty z wycen?przedmiotu zamówienia.
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej ofert: cena, termin realizacji zamówienia.
 7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne s? w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówie?publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, przez Szkołę Podstawow?Nr 4 im. Generała Stefana "Grota?Roweckiego w Mrągowie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2014 z dnia 08.12.2014r.

Poniżej do pobrania formularz ofertowy.


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Gen. Stefana "Grota?Roweckiego w Mrągowie
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia:
dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu dla stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie.

 1. Termin składania ofert: 06.12.2017r. do godz. 10.00.
 2. Miejsce składania ofert: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4.
 3. Forma składania ofert: pisemna na załączonym formularzu cenowym.
 4. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty z wycen?przedmiotu zamówienia.
 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej ofert: cena, termin realizacji zamówienia.
 7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne s? w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówie?publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, przez Szkołę Podstawow?Nr 4 im. Generała Stefana "Grota?Roweckiego w Mrągowie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2014 z dnia 08.12.2014r.

Poniżej do pobrania formularz ofertowy.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-11-25 09:04:13
Jadłospis stołówki szkolnej

Poniżej publikujemy jadłospisy stołówki szkolnej na poszczególne miesiące:Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-11-22 11:59:02
Ubezpieczenia NNW

Poniżej publikujemy dokumenty związane z ubezpieczeniem NNW uczniów.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-12-21 15:19:03
KOMUNIKAT!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota?Roweckiego w Mrągowie informuje, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Nr 4 im. Generała Stefana „Grota?Roweckiego w Mrągowie z mocy prawa zosta?przekształcony w ośmioletni?Szkołę Podstawow?Nr 4 im. Generała Stefana „Grota?Roweckiego w Mrągowie, w której funkcjonuj?oddziały kl. II i III Gimnazjum Nr 4 w Mrągowie.

Z poważaniem
mgr Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-09-12 11:03:22
Informacja Wójta Gminy Mrągowo dot. stypendium

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY MRĄGOWO

Informuj? że kompletne wnioski o przyznanie w roku szkolnym 2017/2018 stypendium szkolnego uczniom uprawnionym do ubiegania si? o stypendium szkolne na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z p?niejszymi zmianami) mog?składa?rodzice lub pełnoletni uczniowie do dnia 15 września 2017r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2017) w biurze Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo ul. Wojska Polskiego 5a/39, 11-700 Mrągowo lub w sekretariatach szkół Gminy Mrągowo.

Druki wniosków można pobiera?w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo, Zespole Obsługi Szkół Gminy Mrągowo ul. Wojska Polskiego 5a/39, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz w szkołach podstawowych, i średnich znajdujących si?na terenie miasta i gminy Mrągowo.

Wniosek można pobra?także

 tutaj.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-08-31 12:27:42
Ogłoszenie

Poniżej publikujemy wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Stypendium przyznaje si?uczniom będącym mieszkańcami Mrągowa. Wniosek należy złoży?w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie do dnia 15 września br. O stypendium mog?ubiega?si?rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 z?netto (do dochodu nie wlicza si?świadczenia wychowawczego ?00+?.

Wzór wniosku można otrzyma?w sekretariacie naszej szkoły lub pobra?/p>

 tutaj.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-08-30 14:05:59
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie si?dnia 04.09.2017r. (poniedziałek) w następującym porządku:

 • klasy 0 - 3 szkoły podstawowej        godz. 8.00
 • klasy 4 - 7 szkoły podstawowej        godz. 9.30
 • klasy II - III gimnazjum                     godz. 10.30

Obowiązuje strój galowy.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu mgr Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-08-22 11:01:33
Komunikat dla Rady Pedagogicznej

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie informuje, że posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie si?29 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00 w stołówce szkolnej.

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu mgr Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-08-22 10:48:11
Wykaz podręczników do zakupienia w roku szkolnym 2017/2018

 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie podaje do publicznej wiadomości wykaz podręczników do zakupienia w roku szkolnym 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Mrągowie.

  Kompletny wykaz podręczników można pobra?br/>
 tutaj.


PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH na rok szkolny 2017/2018

 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie podaje do publicznej wiadomości propozycje tematów projektów eduakcyjnych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez klasy II gimnazjum.

  Wykaz proponowanych tematów można pobra?
   tutaj.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-06-07 13:43:12
Wyprawka dla ucznia

Poniżej publikujemy wyprawk?dla ucznia klasy 0 i 1 szkoły podstawowej.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-05-31 17:46:32
OGŁOSZENIE!

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 8 czerwca 2017r. o godz. 16.30 w Zespole Szkół nr 4 w Mrągowie na osiedlu Mazurskim 12 odbędzie si? zebranie organizacyjne rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2017/2018 będ? uczęszczały do klasy 0 i klasy szkoły podstawowej.

Dyrektor Zespołu
mgr Edward Suchan


List Dyrektora Departamentu Ekonomicznego MEN do Dyrektorów szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żąda?od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żąda?od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Powyższy przepis odnosi si?do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna by?wyższa ni?

 • 4,34 z?za każd?z czterech cz?ci „Naszego elementarza?do klasy I szkoły podstawowej;
 • 4,21 z?za każd?z dziewięciu cz?ci podręcznika „Nasza szkoła?do klasy II szkoły podstawowej;
 • 2,35 z?za każd?z dziesięciu cz?ci podręcznika „Nasza szkoła?do klasy III szkoły podstawowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływaj?zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będ?sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.

Zwracamy si?zatem z uprzejm?prośb?o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę.

Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji NarodowejOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-05-29 16:43:42
List Ministra Edukacji Narodowej

Poniżej publikujemy List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
informujący o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji

   Pobierz dokument [pdf].


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-05-23 14:11:32
Dzie?Wiosny

Poniżej przedstawiamy program „DNIA WIOSNY?/b> w Zespole Szkół nr 4 w Mrągowie

21.03.2017r.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-03-09 10:32:23
Komunikat!

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie prosi rodziców dzieci przyszłych oddziałów przedszkolnych (rocznik: 2011 i 2012) oraz klas I szkoły podstawowej (rocznik: 2010 lub 2011) o zgłoszenie si?do sekretariatu szkoły po odbiór:

 • wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  Dzieci kontynuujące edukacj?w naszej szkole, nie pobieraj?wniosku.
 • karty zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej (dla dzieci z obwodu szkoły) albo wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej (dla dzieci spoza obwodu szkoły) w celu rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Z poważaniem
dyr. Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-03-02 14:55:03
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie

Poniżej publikujemy projekt uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie dostosowania sieci mrągowskich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Kompletn?dokumentacj?można pora?poniżej.Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-01-16 12:33:05
Wyprawka ucznia klasy 0 i I na rok szkolny 2016/2017

KLASA 0

 1. Blok rysunkowy biały- 1 sztuka.
 2. Blok techniczny biały- 1 sztuka.
 3. Blok techniczny kolorowy- 1 sztuka.
 4. Wycinanki duże- 1 sztuka.
 5. Wycinanki samoprzylepne duże- 1 sztuka.
 6. Farby plakatowe- 1 sztuka.
 7. Pędzelek cienki- 1 sztuka.
 8. Pędzelek gruby- 1 sztuka.
 9. Kredki świecowe- 1 sztuka.
 10. Plastelina- 1 sztuka.
 11. Podkładka do malowania /duża/- 1 sztuka.
 12. Teczka tekturowa na prace- 1 sztuka.
 13. Nożyczki- 1 sztuka.
 14. Piórnik /kredki ołówkowe miękkie, ołówek, gumka, temperówka/.
 15. Zeszyt do korespondencji /32- kartkowy/.
 16. Strój na gimnastyk? biały t- shirt, krótkie spodenki.
 17. Obuwie zmienne z jasn?gumow?podeszw?

KLASA I

W PIÓRNIKU

 • miękki ołówek ?3 szt.
 • kredki ołówkowe
 • nożyczki o zaokrąglonej końcówce
 • klej w sztyfcie
 • linijka
 • temperówka
 • gumka

MATERIAŁY

 • blok techniczny biały A4 ?2 szt.
 • kolorowy blok techniczny A4 ?2 szt.
 • kolorowy blok rysunkowy A4 ?1 szt.
 • blok techniczny kolorowy A3 ?1 szt.
 • blok techniczny biały A3 ?1 szt.
 • papier kolorowy ?bibuła ?3 kolory
 • kredki świecowe
 • farby plakatowe
 • pędzle ?gruby i średni
 • plastelina
 • wycinanki
 • kubek plastikowy na wod?/li>
 • teczka z gumk??3 szt.

ZESZYTY

 • zeszyt informacyjny ?od pierwszego dnia nauki
 • zeszyt 16 kartkowy w 3 linie
 • zeszyt 16 kartkowy w kratk?/li>

STRÓJ GIMNASTYCZNY

 • biała bluzka i ciemne spodenki.

OBUWIE

 • zmienne z jasn? gumow?podeszw?


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2016-06-29 07:39:03
OGŁOSZENIE!

Informuj?rodziców, że nie dokonuj?zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych (zeszytów ćwicze? do klasy I, II i III oraz IV i V szkoły podstawowej oraz do klasy I i II gimnazjum, z wyjątkiem religii.

Pozostałe klasy, tj. klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum zakupuj? podręczniki i zeszyty ćwicze?we własnym zakresie.

Nadmieniam, że jest możliwość odkupienia używanych podręczników w dniu 21 czerwca 2016r. od godz. 16.00 (sala104 D) podczas zorganizowanego kiermaszu.

Z poważaniem
mgr Edward SuchanOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2016-06-20 12:27:45
Szkolne Zestawy Podręczników na rok szkolny 2016/2017

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W MRĄGOWIE mgr Edward Suchan
podaje do publicznej wiadomości Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący
w roku szkolnym 2016/2017.

Kompletny wykaz dopuszczonych podręczników można pobra?poniżej.


PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie podaje do publicznej wiadomości propozycje tematów projektów eduakcyjnych realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez klasy II gimnazjum.

  Wykaz proponowanych tematów można pobra?
   tutaj.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2016-06-04 21:55:34
Komunikaty Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie


Projekt "Nowy Wymiar Wolontariatu - Aktywna Młodzie?

Uwaga!

Trwa nabór do projektu "Nowy Wymiar Wolontariatu - Aktywna Młodzie?.

Organizatorem tej akcji jest MSIS Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych.


Polisa ubezpieczeniowa uczniów

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki ubezpieczenia uczniów EDU PLUS przez firm?InterRisk Towarzystwo Ubezpiecze?S.A.


Publiczny Punkt Dostęp do Internetu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2014 r. w naszej szkole zosta?uruchomiony Publiczny Punkt Dostęp do Internetu. Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Mrągowa do bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu. Publiczny Punkt Dostęp do Internetu znajduje si?w bibliotece budynku szkoły, os. Mazurskie 12 i czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 ?14.00.

Publiczny Punkt Dostępu do Internetu uruchomiono w ramach realizacji przez Gmin?Miasto Mrągowo projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka O?Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne ?zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ?eInclusion.

Korzystanie z Publicznego Punktu Dostępu do Internetu odbywa si?zgodnie z Regulaminem, określającym warunki bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu przez mieszkańców Miasta.

Regulamin PIAP można pobra?    tutaj[pdf]..Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2016-04-27 08:22:23