Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
20.09.2019r.
IP: 35.171.146.16
Działalność różna
Rok 2012/2013 Rok 11/12 Rok 10/11 Rok 09/10 Rok 08/09 Rok 07/08

Rok szkolny 2008/2009

W dniu 6 września 2008 r. uczniowie ZS nr 4 w Mrągowie uświetnili występem artystycznym uroczystość jubileuszową 40 – lecia założenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500 – lecia M. Kopernika. Występ utalentowanej muzycznie i tanecznie młodzieży naszej szkoły bardzo podobał się zgromadzonym gościom. Uczniowie śpiewający w szkolnym chórze, zespół „Mandolinek” oraz zespół taneczny „ACH” oraz szkoła została nagrodzona upominkami oraz słodyczami przez Prezesa Zarządu ROD p. M. Bezlapowicza.Opiekunami byli:
p. M. Romanowski, p. M. Dymerska, p. J. Ratajczyk, p. A. Romaniuk-Chrostowska


Uczniowie klasy III E z Gimnazjum ZS nr 4 w Mrągowie dnia 16 września 2008r. zwiedzili polski Parlament i Mennicę Państwową. Wszystko w ramach wycieczki do Warszawy, której organizatorką była Beata Więcek – nauczycielka historii i radna powiatu mrągowskiego. Młodzież poznała tajniki wyrabiania monet i spotkała się z Marszałkiem Senatu – Bogdanem Borusewiczem. Beata Więcek wręczyła politykowi medal Starosty z okazji 190 – rocznicy powstaniu powiatu mrągowskiego.
W dniu 22 października 2008r. uczniowie klas IIIA, B, E gimnazjum uczestniczyli w prelekcji poświęconej prawom człowieka w związku z przypadającą 60 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Problematykę związaną z przestrzeganiem praw człowieka przybliżyła gimnazjalistom przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zaproszona do naszej szkoły. Organizatorami spotkania były nauczycielki historii p. Beata Więcek i p. Alina Romaniuk-Chrostowska oraz dyrektor ZS Nr 4 pani Mariola Dziamałek.


Nasza Szkoła otrzymała CERTYFIKAT za udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej

"ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2008"

oraz propagowanie wśród młodzieży odpowiedzialnego, radosnego i zdrowego stylu życia.
Julia Rutkowska zajęła i miejsce w Eliminacjach miejsko-gminnych XXVII Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas I-III organizowanym przez CKiT Mrągowo pod hasłem "Spotkanie z Poezją".

Michał Jaśniewski zajął iii miejsce w Eliminacjach miejsko-gminnych XXVII Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas I-III organizowanym przez CKiT Mrągowo pod hasłem "Spotkanie z Poezją".

Eryk Rutkowski zajął i miejsce w Eliminacjach miejsko-gminnych XXVII Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas IV-VI organizowanym przez CKiT Mrągowo pod hasłem "Spotkanie z Poezją.


Michał Jaśniewski zajął iii miejsce w Eliminacjach rejonowych XXVII Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas I-III organizowanym przez CKiT Mrągowo pod hasłem "Spotkanie z Poezją".

Eryk Rutkowski zajął i miejsce w Eliminacjach Rejonowych XXVII Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas IV-VI organizowanym przez CKiT Mrągowo pod hasłem "Spotkanie z Poezją".


Tomasz Adamiec zajął ii miejsce w Konkursie "Gimnazjalny Mistrz Geografii Powiatu Mrągowskiego".

Zachariasz Strus zajął V miejsce w Konkursie "Gimnazjalny Mistrz Geografii Powiatu Mrągowskiego".


Program edukacyjny "Bezpieczne życie"

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie wdrażano program edukacyjny „Bezpieczne Życie” w klasach I-III. Programem objęto łącznie 274 uczniów kształcenia zintegrowanego. Realizacja programu przebiegała w oparciu o dwa pakiety edukacyjne „Bezpieczny dom” oraz „Odnaleźć Zgubka”.

Głównym celem programu było wskazanie potencjalnych zagrożeń życia i zdrowia, sposobów zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, a także wykształcenia u dzieci umiejętności postępowania w trudnych sytuacjach.

W realizacji programu na terenie szkoły można wyodrębnić dwa etapy.

I ETAP

W celu przygotowania fachowej kadry zorganizowano szkolenie teoretyczno – praktyczne nauczycieli kształcenia zintegrowanego objętych programem, które odbyło się w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie.

Zajęcia prowadzone były w formie modułów tematycznych. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał komplet materiałów (pakiet dydaktyczny) niezbędny do realizacji programu w placówkach oświatowych. Przeszkolona kadra otrzymała zaświadczenia uprawniające do realizacji programu „Bezpieczne Życie” ewidencjonowane w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W listopadzie odbyła się oficjalna inauguracja programu w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie z udziałem zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli.

II ETAP

Przekazano informacje o programie „Bezpieczne Życie” rodzicom i dzieciom. Wszyscy rodzice z zadowoleniem poparli realizację programu dzięki któremu wzrośnie bezpieczeństwo ich dzieci. Większość rodziców zobowiązała się aktywnie włączyć do realizacji programu.

Od listopada 2008r. w klasach I - III rozpoczęto realizację pakietu edukacyjnego „Bezpieczny dom” czyli „Kicia i Rufi – zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom w domu”.

Poprzez atrakcyjny dobór metod i form realizowanych w klasach oraz w terenie zajęć wszystkie dzieci wiedzą:

 • Jakim wypadkom najczęściej ulegają dzieci w różnym wieku oraz jak można im zapobiec?
 • Jak dzwonić na pogotowie ratunkowe?
 • Poparzenia należy schładzać zimną wodą
 • Dlaczego należy używać kasku w czasie jazdy na rowerze?
 • Jakie są symptomy zatrucia?
 • Jak udzielić pierwszej pomocy?
 • Jak prawidłowo korzystać z urządzeń elektrycznych?
 • Jak zachować się w przypadku pożaru?

Potwierdzeniem zdobytych wiadomości są dyplomy ukończenia kursu „Kicia i Rufi”, które wręczono na zakończenie modułu. Dzieci mają świadomość, że nauczyły się ważnych i przydatnych rzeczy.

W drugim semestrze roku szkolnego 2008 / 2009 realizowano pakiet edukacyjny dla dzieci, które się zgubiły „Odnaleźć Zgubka”.

Dzieci najlepiej opanowują zasady postępowania w razie zagubienia podczas zabawy, gdy mogą wypróbować nową wiedzę w praktyce, tzn. gdy „uczą się wszystkimi zmysłami”. Zgodnie z tym doświadczeniem większość zabaw / ćwiczeń z tego modułu przeprowadzono, w środowisku naturalnym, dzieci od razu mogły zobaczyć, dotknąć i wypróbować w rzeczywistości to, czego się właśnie uczyły. Ćwiczenia powtarzano kilkakrotnie, aby dzieci mogły opanować wszystkie umiejętności.

Uczestnicy modułu „Odnaleźć Zgubka” otrzymali dyplomy ukończenia kursu, które potwierdzają znajomość trzech „złotych” zasad:

 1. Przytul się do drzewa!
  Dziecko umie opanować ogarniającą je panikę i przerywa niekontrolowane błądzenie po lesie. Staje obok drzewa i przytula się do niego, co daje mu poczucie bliskości, a więc bezpieczeństwo
 2. Staraj się by było cię widać i słychać!
  Dziecko musi mieć przy sobie gwizdek. Powinno go używać! Poza tym powinno umieć wysyłać proste sygnały alarmowe
 3. Utrzymaj ciepło!
  Dziecko wie, że musi pozostać całkowicie ubrane. Poza tym umie wybudować sobie proste schronienie (szałas).W celu zwiększenia efektywności wdrażanego programu dodatkowo zorganizowano:

 • Spotkania z udziałem policjanta (apele oraz pogadanki w klasach)
 • Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły oczami dzieci klas 0 – III
 • Konkurs na plakat „Bezpieczne życie”
 • Konkurs plastyczny „Bezpieczne Życie”.

Prace z tego konkursu wzięły udział w konkursie międzyszkolnym. Nasza szkoła zdobyła III miejsce oraz pięć wyróżnień. Prace z tego konkursu umieszczono w CK i T w Mrągowie.Konkurs wiedzowy z zakresu ruchu drogowego klas 0 – III „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”.

Prezentację multimedialną „Pieszy na drodze” z udziałem policjantaTeatrzyk „Przyjazna kuchenka” w wykonaniu koła teatralnego klas I – III

Inscenizację „Pieszy na drodze” w wykonaniu klasy III a.

Spektakl profilaktyczny w wykonaniu grupy teatralnej z Krakowa.Szkolnie na fantomie klasy III – udzielanie pierwszej pomocy, które przeprowadziła pani Marta Tułazińska.„Scenka o energii”

Wycieczki klas I – III do Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.Teatrzyk „Odnaleźć Zosię” dla dzieci z przedszkola „Kubuś” i „Stokrotka”.

Międzyszkolną olimpiadę dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

Uczestnicy olimpiady rozwiązując zadania testowe oraz wykonując zadania sprawnościowe mieli okazję wykazać się wszechstronną wiedzą i umiejętnościami z zakresu realizacji programu „Bezpieczne Życie”. Nasza szkoła zdobyła II miejsce.Zajęcia pokazowe i ćwiczenia strażackie przeprowadzone przez PSP w Mrągowie po przeprowadzonym alarmie próbnym

1 czerwca 2009 roku w amfiteatrze na Placu Unii Europejskiej w Mrągowie odbył się uroczysty finał programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie”. Głównym organizatorem imprezy był Zespół Szkół nr 4.

Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, rodzice, uczniowie klas I – III z Zespołu Szkół nr1 i Zespołu Szkół nr 4 oraz nauczyciele.

Koło teatralne klas I – III z naszej szkoły przedstawiło spektakl pt. „Odnaleźć Zosię”.W tym dniu miały swój debiut na scenie cheerlederki z naszej szkoły. Przedstawiciel komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – naczelnik wydziału Pan Wiktor Zmysłowski przeprowadził „mini” konkurs wiedzowy z zakresu realizowanego programu „Bezpieczne Życie”. Uczestnicy konkursu popisali się obszerną wiedzą przez co cała społeczność uczniowska otrzymała pochwałę za tak dobrą znajomość programu.Pani Burmistrz Mrągowa wręczyła liczne nagrody dla uczestników konkursu plastycznego oraz dla uczestników międzyszkolnej olimpiady.

Po zakończeniu wszystkich uczestników finału zaproszono na grochówkę, którą przygotował Hotel „Merkury” w Mrągowie.


Ogólnopolska akcja "Zachowaj trzeźwy umysł"

W ramach OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W MRĄGOWIE odbyły się:

 • szkolny konkurs plastyczny dla klas 4 – 6 sp pt. ,,Przygoda tuż za progiem” i klas I – III gimnazjum "Moja pasja - moja tarcza”
 • wiosenny międzyszkolny turniej piłki siatkowej ,,czwórek” chłopców klas i I gimnazjum,
 • turnieje piłki siatkowej dla dziewcząt z klas VI i gimnazjum,
 • turniej piłki nożnej halowej dla chłopców klas 4 – 6 sp,
 • turniej piłki siatkowej chłopców o mistrzostwo Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie,


 • turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców ,,dwójek” klas 3 szkoły podstawowej,
 • turniej piłki siatkowej chłopców gimnazjum o mistrzostwo Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie,
 • turniej koszykówki dziewcząt klas I _III gimnazjum,
 • turniej piłki siatkowej chłopców klas V-VI o mistrzostwo Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie,
 • turniej piłki siatkowej chłopców klas V-VI o mistrzostwo Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie,
 • w bibliotece szkolnej przeprowadzono akcję profilaktyczną pt. "Uzależnieniom NIE!” dla uczniów klas 6 sp,
 • spartakiada rodzinna klas I – III nauczania zintegrowanego pod hasłem "Przygoda tuż za progiem”,
 • olimpiada międzyszkolna „Żyj zdrowo i bezpiecznie”,
 • spotkanie ze sportowcami – prezentowali się sportowcy min. uczniowie naszej szkoły, którzy osiągają wysokie wyniki w kolarstwie, piłce siatkowej i piłce ręcznej,
 • akcja profilaktyczna dla uczniów klas 3 sp "Moje hobby”. W ramach tej akcji odbyły się rozgrywki sportowo – edukacyjne pod hasłem "Lubimy sport i zabawę”.
 • „Przegląd przedstawień profilaktycznych”,
 • Festiwal piosenki polskiej,
 • Festiwal piosenki zagranicznej,
 • "Moje hobby”. Uczniowie prezentowali swoje zainteresowania, które są ich pasją, pozwalają rozwijać ich talenty, a także propagowali sposób na własny rozwój,
 • Dzień Europejczyka. Celem spotkania było przybliżenie uczniom bogactwa kultury, historii i geografii wybranych krajów Unii Europejskiej: Belgii, Austrii, Grecji i Portugalii. Przedstawienie połączone było z konkursami, w których uczniowie mogli wykazać się znajomością tych czterech państw,
 • "Ekologia na wesoło”.

Imprezy cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów.


XI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie włączył się w obchody XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Z tego tytułu w Zespole odbyły się:

 • spartakiada rodzinna,
 • konkursy plastyczne „Portret dziadków”, „Wesołe jest życie staruszka”,
 • katecheza dla uczniów gimnazjum „Człowiek stary w Biblii, kościół w obronie człowieka starego”,
 • konkurs literacki „Kiedy będę staruszkiem, staruszką”,
 • godziny wychowawcze i zajęcia w świetlicy szkolnej „Być dziadkiem, być babcią”, współżycie pokoleń.