Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
29.02.2020r.
IP: 18.206.14.135
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Rok 2018/2019 Rok 2017/2018 Rok 2016/2017 Rok 2015/2016 Rok 2014/2015 Rok 2013/2014

Rok szkolny 2018/2019

KOMUNIKAT!

Uwaga uczniowie klas III gimnazjum i 8 szkoły podstawowej


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w powiecie mrągowskim rozpocznie się 6 maja 2019r.!

Link do strony logowania:

www.mragowo.edu.com.pl

Uczniowie mogą zakładać swoje konta w systemie w celu wyboru szkoły i oddziałów według preferencji.


Poniżej podajemy link z filmikiem instruktarzowym do logowania się w systemie naboru dla kandydatów to szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych Powiatu Mrągowskiego.

Link do filmiku

szkolny doradca zawodowyOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-04-29 17:11:11
Zaproszenia do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Zaspół Szkół im. Macieja Rataja ul. W. Łukasiwicza 3 11-440 Reszel zaprasza dnia 28 marca 2019 r. w godz. 10.00 - 13.00 na Dni Otwarte. W programie zwiedzanie szkoły oraz gra interaktywna "poszukiwacze fantów", pokaz strażacki w wykonaniu uczniów szkoły, pierwsza pomoc, ZUMBA, grill i słodki poczęstunek (potwierdzenie przybycia tel. 89 755 00 40).


Rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie
uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum!

Poniżej publikujemy:

 • List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców   pobierz.

 • Komunikat MEN, w którym znajdą Państwo m.in. informację o działaniach informacyjnych ministerstwa, wsparciu samorządów przy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, a także statystyki dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych   pobierz.

 • Ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania.   pobierz.


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-12-05 16:38:27
OGŁOSZENIE!

Drodzy uczniowie! Szanowni Rodzice!

Od roku szkolnego 2018/2019 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675). Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół, które będą realizowały doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w naszej szkole będą realizowane zajęcia z:

 • preorientacji zawodowej w edukacji wczesnoszkolnej (forma doradztwa realizowana w oddziałach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej. To ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku szkolnym do środowiska pracy);
 • orientacji zawodowej w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej (forma doradztwa realizowana w klasach 4 - 6 publicznych szkół podstawowych. Celem orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji);
 • doradztwa zawodowego w klasach 7 – 8 (forma świadczenia pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji, realizowane na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze określonym w ramowych planach nauczania (10 godzin w roku szkolnym), zgodnie z podstawa programową);
 • doradztwa zawodowego dla klas III gimnazjum (forma świadczenia pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji, realizowane na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego).

Doradztwo zawodowe będzie realizowane w:

 • oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego;
 • klasach I-VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 • w klasach VII i VIII szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 • w klasach III gimnazjum na dodatkowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowe (warsztaty zawodoznawcze, porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców, zajęcia grupowe na godzinach wychowawczych).

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675).

szkolny doradca zawodowy
Wojciech DodaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-03-01 12:59:35