Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
27.01.2020r.
IP: 3.233.219.101
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Rok 2018/2019 Rok 2017/2018 Rok 2016/2017 Rok 2015/2016 Rok 2014/2015 Rok 2013/2014

Rok szkolny 2015/2016

KOMUNIKAT!

Uwaga uczniowie klas III gimnazjum!


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mrągowskim rozpocznie się 5 maja 2016r.

Link do strony logowania:

www.mragowo.edu.com.pl

Od tego dnia uczniowie będą mogli zakładać swoje konta w systemie w celu wyboru szkoły i oddziałów według preferencji.

szkolny doradca zawodowyOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2016-04-27 08:19:02
Uwaga uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie uczniów Zespołu Szkół nr 4!

W okresie marzec – kwiecień 2016r. Zespół Szkół nr 4 prowadzić będzie ewaluację wewnętrzną dotyczącą funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
w Zespole Szkół nr 4.

Celem tego przedsięwzięcia jest ewaluacja działań doradczych, które:

 • ukierunkowane były na uświadomienie uczniom, jakie możliwości edukacyjne mają po ukończeniu gimnazjum oraz jakie instytucje i osoby mogą udzielić wsparcia w projektowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej.
 • podnosiły świadomość rodziców dotyczącą działań związanych z preorientacją zawodową uczniów szkoły podstawowej.
 • ukierunkowane były na informowanie rodziców o możliwościach korzystania z usług doradczych oraz materiałów wspierających doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkole i poza nią.
 • związane były z funkcjonowanie WSDZ w szkole oraz udziału nauczycieli wychowawców
  i danego przedmiotu w realizacji zadań z obszaru doradztwa zawodowego w codziennej pracy.

W związku z powyższym zapraszamy do pobrania odpowiednich ankiet, wypełnienia ich
i dostarczenia do sekretariatu szkoły bądź bezpośrednio do szkolnego doradcy zawodowego
(p. Wojciecha Dody).Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2016-03-17 17:48:06
I Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych w powiecie mrągowskim

Po raz pierwszy w powiecie mrągowskim odbyły Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizatorem Targów było Starostwo Powiatowe w Mrągowie przy współpracy z Gimnazjum nr 2 z Zespołu Szkół Nr 1 w Mrągowie.

26 lutego w hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Mrągowie wszystkie szkoły zaprezentowały się i przedstawiły pełną ofertę kształcenia w mrągowskich szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 (kierunki kształcenia, realizowane programy unijne, zajęcia pozaszkolne, staże zagraniczne itp.).
Na Targi zostali zaproszeni uczniowie klas III wszystkich gimnazjów z terenu powiatu mrągowskiego. Nasza szkoła, także brała czynny udział w tym przedsięwzięciu. Gimnazjaliści mieli okazję do poznania bogatej propozycji edukacyjno-wychowawczej i zawodowej mrągowskich szkół ponadgimnazjalnych.

szkolny doradca zawodowy


Praktyki zawodowe

  

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów klas III gimnazjum do zapoznania się z informacją, Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie - Związku Pracodawców, zawierającą wykaz zakładów zrzeszonych w tym związku, które zgłosiły zapotrzebowanie na młodocianych pracowników na rok szkolny 2016/2017.

Ogółem 57 zakładów zrzeszonych w CRR Mrągowo zgłasza chęć szkolenia 130 pracowników młodocianych w 14 zawodach.

Szczegółowe informacje można uzyskać od szkolnego doradcy zawodowego w każdą środę 14.25 - 16.25, czwartek 7.40 -8.40 i w innych dniach i godzinach wcześnej ustalonych.

doradca zawodowy mgr inż. Wojciech Doda


SZANOWNI RODZICE

Działania szkolnego doradcy zawodowego to też oferta dla Państwa.

Proponuję spotkania indywidualne na tematy:

 1. Rodzic, jako doradca zawodowy swoich dzieci.
 2. Główne zmiany w szkolnictwie zawodowym.
 3. Spotkania dotyczące roli rodziców podczas wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej przez ich dzieci.
 4. Pomoc rodzicom w komunikacji z dzieckiem, by wspierali dziecko w podejmowaniu decyzji dotyczącej jego przyszłości zawodowej.
 5. Zwrócenie uwagi rodziców na istotę świadomego wyboru ścieżki kariery przez ich dzieci.
 6. I wiele innych według Państwa potrzeb.

W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Nasza szkoła podejmuje wiele działań z doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych i zajęciach dodatkowych.

Bez Państwa współudziału nie osiągniemy pełnego sukcesu!

Zapraszamy do współpracy!

Poniżej do pobrania ciekawe mmateriały dla rodziców uczniów gimnazjum.

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców

Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum.


Tygodniowy plan zajęć z doradztwa zawodowego