Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
29.02.2020r.
IP: 18.206.14.135
Zajęcia pozalekcyjne
dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie
na rok szkolnym 2018/2019

W koncepcji pracy pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie naczelnym założeniem jest wszechstronny rozwój ucznia. W związku z tym zorganizowano uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z założeniami nauczanych treści programowych i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów mających trudności w nauce, z opanowaniem bieżących treści programowych, i tym, którzy będą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Indywidualna praca z uczniami mającymi trudności w nauce z pewnością pozwoli na eliminowanie tych niepowodzeń i przyczyni się do wzrostu wiary we własne możliwości oraz rozbudzi ich motywację do wytrwałej i systematycznej pracy na co dzień.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w roku szkolnym 2018/2019 oferuje następujące zajęcia pozalekcyjne:

I. Zajęcia specjalistyczne:

 • korekcyjno-kompensacyjne,
 • rewalidacyjne,
 • logopedyczne,
 • dydaktyczno-wyrównawcze,
 • rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (tzw. socjoterapeutyczne),
 • terapię psychologiczną,
 • zajęcia integracji sensorycznej,
 • zajęcia rewalidacyjne wspomagające ruchowo,
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – doradztwo zawodowe,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • porady i konsultacje z pedagogami szkolnymi, psychologiem i wychowawcami klas.

II. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019.
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-10-25 13:44:51