Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
27.01.2020r.
IP: 3.233.219.101
O szkole

Strona główna Władze szkoły Status prawny Zasady funkcjonowania
Przyjmowanie i załatwianie spraw Dokumenty regulujące pracę szkoły Ogłoszenia, komunikaty

Proszę wybrać odpowiednią zakładkę


Zasady funkcjonowania

Organizacja
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez sprawujący nadzór oraz organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie określa
Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie.


Udostepniający: Wojciech Doda
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr Edward Suchan
Czas udostepnienia: 2017-11-06 16:49:15
Czas wytworzenia: 2017-11-06 16:49:15
>