Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
19.01.2020r.
IP: 3.233.219.101
O szkole

Strona główna Władze szkoły Status prawny Zasady funkcjonowania
Przyjmowanie i załatwianie spraw Dokumenty regulujące pracę szkoły Ogłoszenia, komunikaty

Proszę wybrać odpowiednią zakładkę


Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie Osiedle Mazurskie 12 jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie

Uchwały Nr XXXVII/10/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 października 2017 roku.

realizującą cele i zadania na podstawie
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianani)

oraz
Statutu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie.

 treść dokumentu

Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego
w Mrągowie jest Gmina Miasto Mrągowo.

Nadzór Pedagogiczny sprawuje Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty.


Udostepniający: Wojciech Doda
Wytwarzający/Odpowiadający: mgr Edward Suchan
Czas udostepnienia: 2018-02-09 20:46:11
Czas wytworzenia: 2018-02-09 20:46:11