Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
29.02.2020r.
IP: 18.206.14.135
Rok szkolny 2017/2018

Aktywna Tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”


Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkołach.W ramach programu do naszej szkoły zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 55 cali z systemem Android + stacją dokującą z OPS i3 Windows 10 Home. Monitor interaktywny to tablica lekcyjna XXI wieku. Uatrakcyjni prowadzone zajęcia i jednocześnie zapewni nauczycielowi duży komfort użytkowania. W przypadku wyboru urządzenia z komputerem działającym na systemie Windows nie ma konieczności podłączania zewnętrznej jednostki. Dzięki temu korzystanie z monitora staje się jeszcze łatwiejsze. Wystarczy go włączyć i korzystać ze wszystkich funkcji interaktywnych. Parametry komputera pozwalają na komfortowe korzystanie z wszelkich aplikacji instalowanych na monitorze.

e - koordynator Wojciech Doda
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-04-23 12:57:27
E - koordynatorzy

17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie odbyło się II spotkanie w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica".

W obradach uczestniczyli: dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie, e-koordynatorzy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i 4, nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mrągowie - opiekunowie sal lekcyjnych wyposażonych w interaktywne monitory dotykowe.

Przebieg spotkania:

 • Omówienie zrealizowanych do chwili obecnej działań w ramach programu „Aktywna Tablica”.
 • Wymiana kontaktów do współpracy z nauczycielami specjalistami (język angielski, niemiecki, informatyka, matematyka).
 • Określenie organizacji kolejnych lekcji otwartych (przedmiot, terminy, tematy zajęć).
 • Wymiana informacji na temat możliwości szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 • Omówienie doświadczeń, ciekawych innowacyjnych rozwiązań, zastosowanie nowych aplikacji z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

e - koordynator Wojciech DodaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-05-21 18:51:17

Dnia 24.05.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyło się spotkanie e- koordynatorów działań w zakresie TIK w ramach programu "Aktywna Tablica".


Ustalenia ze spotkania:

 • Stała współpraca e-koordynatorów i nauczycielskich zespołów samokształceniowych uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" w Mrągowie.
 • Utworzenie na stronach internetowych każdej ze szkół uczestniczących w „Międzyszkolnej Sieci Współpracy" nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica" w Mrągowie, zakładki „Aktywna Tablica", która będzie zawierała harmonogram lekcji otwartych, proponowane scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii TIK (tzw. Dobre praktyki) i bieżące sprawozdania z działań podejmowanych w ramach realizacji programu.
 • Realizacja zapisów § 3 Umowy Nr 28/531.37.2017 z dnia 24 października 2017 r. dotyczącej realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica".
 • Dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w terminie do 15 czerwca 2018 r., sprawozdania z realizacji programu.

e - koordynator Wojciech DodaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-04-27 17:34:37
Dobre praktyki

Harmonogram korzystania z interaktywnych monitów dotykowych!

Zapraszamy wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do korzystania, w ramach zajęć edukacyjnych, z sal lekcyjnych 206E i 208E wyposażonych w interaktywne monitory dotykowe.

Dostępność sali 206E

 • poniedziałek - 3, 6 i 8 godzina lekcyjna
 • wtorek - 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 godzina lekcyjna
 • środa - 1 godzina lekcyjna
 • czwartek - 1 i 3 godzina lekcyjna
 • piątek - 1, 4, 5, 6, 7 i 8 godzina lekcyjna

Opiekun sali Maryia Saidak

Dostępność sali 208E

 • poniedziałek - 4, 5, 6 i 8 godzina lekcyjna
 • wtorek - 8 godzina lekcyjna
 • środa - 5, 6, 7 i 8 godzina lekcyjna
 • czwartek - 8 godzina lekcyjna
 • piątek - 7 i 8 godzina lekcyjna

Opiekun sali Małgorzata Witkowska

W szufladzie biurka znajduje się instrukcja korzystania z monitora i przyrządy do obsługi sprzętu. Osoby korzystające z urządzenia proszone są o odnotowanie tego faktu w rejestrze.

e - koordynator Wojciech DodaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-04-30 17:56:04

Lekcje otwarte

W ramach projektu "Aktywna tablica", by popularyzować nowoczesne technologie, w naszej szkole zorganizowano lekcje otwarte dla wszystkich nauczycieli w ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy".

Wykaz otwartych lekcji:

 1. 20.02.2018 r. - temat: "Projektujemy gazetkę szkolną – realizacja zadania" (klasa 7 szkoły podstawowej)
  Cel ogólny: poznanie zasad redagowanie i formatowania dokumentów w zależności celu ich przeznaczenia z wykorzystaniem monitorów dotykowych- prowadzący nauczyciel informatyki Wojciech Doda.
 2. 09.03.2018 r. - temat: "Schools in the UK - charakterystyka szkoły brytyjskiej" (klasa II gimnazjum)
  Cel ogólny: Zapoznanie z systemem szkolnictwa w Wielkiej Brytanii- prowadzący nauczyciel języka angielskiego Marek Madej.
 3. 09.03.2018 r. - temat: "Mapy internetowe" (klasa III gimnazjum)
  Cel ogólny: kształtowanie umiejętności posługiwania się programami w Internecie z zastosowaniem monitorów dotykowych oraz rozumienie podstawowych pojęć związanych z tematem- prowadzący nauczyciel informatyki Sebastian Kozłowski.

e - koordynator Wojciech DodaOstatnia zmiana: Wojciech Doda 2018-05-16 17:04:17